Registre de catalanes i catalans a l’Exterior

Les finalitats del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior són, d’una banda, conèixer les demandes i necessitats dels catalans i catalanes residents a l’exterior per tal que les actuacions de la Generalitat adreçades a aquests col·lectiu siguin més efectives i, de l’altra, possibilitar-los l’exercici dels seus drets en tant que catalans i catalanes a l’exterior.

La inscripció al Registre és voluntària i integra les dades de totes aquelles persones de nacionalitat espanyola que resideixen fora de l’Estat espanyol i que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu.
SI ENCARA NO US HEU INSCRIT AL REGISTRE DE CATALANS I CATALANES A L’EXTERIOR, no espereu i feu-ho ja!

El Decret de Convocatòria del Referèndum determinarà quin dia es tanca el Registre però tot punta que serà molt aviat.
Si vius fora de Catalunya (o coneixes algú que hi viu) i vols votar al referèndum de l’1 octubre 2017, registra’t al « Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior ». Els catalans que viuen a Espanya no podran votar l’1 oct :
IMPORTANT:

Per incriure’s al « Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior » és un requisit previ estar inscrit com a resident permanent a l’estranger al consolat espanyol (al Registre de Matrícula Consolar també conegut com CERA).

[Si no hi estàs inscrit/inscrita, podràs votar presencialment l’1 d’oct a la localitat on estiguis empadronat/da de Catalunya.]

Els que hi estigueu inscrits, doncs, heu de preparar els següents 3 documents:

1- Complimentar el formulari d’inscripció http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/registre/formulari-dinscripcio/index.html. Un cop fet això, en el vostre correu electrònic rebreu un PDF. L’heu d’imprimir, signar i datar a la darrera pàgina -on hi posa “data i signatura”-. Si no el signeu, no serà un document vàlid.

2- Adjuntar una còpia del PERE. Si no disposeu del PERE, heu de sol·licitar-lo. Teniu dues opcions:

a) cal que imprimiu i complimenteu la sol·licitud que es pot trobar en aquest enllaç http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EXI/A_SAEUE/Documents/Registre_catalans/solicitud_pere.pdf. Aquesta sol·licitud s’ha d’enviar per fax a l’Institut Nacional d’Estadística.

b)  la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea us pot facilitar aquest enviament. Com? AQUESTA ÉS UNA MANERA MÉS FÀCIL I RÀPIDA: Ompliu les vostres dades personals al document de solicitud del PERE i a sota, a l’apartat: « Deseo recibir la información (marque con « X »), marqueu la casella « por correo electrónico. Indique la dirección: » i hi escriviu la següent adreça de correu electrònic: registrecatalans.exteriors@gencat.cat.
Finalment, cal datar i signar el document.

3- Adjuntar una fotocòpia del vostre DNI o passaport espanyol i en vigor. Si heu donat les dades del DNI al emplenar els formulari al registrar-vos, envieu fotocòpia del DNI. Si heu donat les del passaport, envieu fotocòpia del passaport. Si és per un menor d’edat, cal adjuntar també una còpia del llibre de família (totes les pàgines pertinents).

Tota aquesta documentació la podeu enviar :

a) per correu postal a la Delegació del Govern de la Generalitat que us pertoqui (aquesta opció és nova i recomanable!), en el cas del Quebec : 
Delegació de la Generalitat als Estats Units, Canadà i Mèxic
1050 K Street NW – Suite 325
Washington, DC 20001 – United States of America

b) també es pot enviar per correu postal o servei de missatgeria privada a l’adreça:
Departament d’Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Via Laietana, 14
08003 Barcelona

Laisser un commentaire

Votre adresse de courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *