études catalanes

Certificació oficial CLE

Els certificats de l’Institut Ramon Llull (IRL) permeten acreditar el grau de coneixement de la llengua catalana tant a efectes acadèmics com laborals (administració pública, empreses, institucions) i s’estructuren en cinc nivells d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquests certificats són equivalents als que atorga la Generalitat de Catalunya, que reconeix l’IRL com l’organisme certificador oficial de fora del domini lingüístic.

El calendari de certificació al Quebec: maig i/o novembre a la Université de Montréal.

INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ AL WEB DE L’IRL

DRETS D’EXAMEN :

  • Nivell Bàsic (A2) 30 €
  • Nivell elemental (B1) 35 €
  • Nivell intermedi (B2) 35€
  • Nivell de suficiència (C1) 40€
  • Nivell superior (C2) 40 €