études catalanes

Curs de català intermedi en línia CAT-B2

D’octubre de 2022 a maig de 2023

Inici de curs: setmana del 12 al 16 d’octubre

Una iniciativa del Casal català del Quebec amb la supervisió dels Estudis catalans de la Université de Montréal.

Treball asíncron a partir de Moodle/Blinklearning, sessions síncrones amb Zoom (2 hores per setmana: dijous de 18 h a 20 h o dissabte de 10 h a 12 h) i taller de conversa facultatiu extra (cada quinze dies).

Requisits per a la inscripció :

  • tenir el nivell B1 del Marc europeu comú de referència (curs CTL1904 Catalan 4 de la Université de Montréal o formació equivalent);
  • 62,5 $ CAD per a membres del Casal català del Quebec i/o estudiants en actiu dels programes d’estudis catalans a la Université de Montréal (aquest preu inclou el material del curs, llicència A Punt 4);
  • 125 $ CAD matrícula per a membres d’una altra comunitat catalana d’Amèrica del Nord o programes de català de qualsevol altra universitat de la xarxa universitària d’estudis catalans de l’Institut Ramon Llull a Amèrica del Nord, aquest preu inclou el material del curs (llicència A Punt 4);
  • 250 $ CAD matrícula per al públic general, aquest preu inclou el material del curs (llicència A Punt 4).

El nivell intermedi (B2) s’assolirà amb els tres segments previstos entre els mesos d’octubre de 2022 i maig de 2023. Al final d’aquesta formació, l’alumnat podrà inscriure’s, si ho desitja, a l’examen oficial que cada any l’Institut Ramon Llull organitza a la Université de Montréal per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi.

Per formalitzar la inscripció, els participants només hauran de pagar, al Casal català del Quebec, el cost de la llicència del manual A Punt 4 (43 EUR – 62.5 $), llibre vàlid per als segments B2.1 (octubre-desembre), B2.2 (gener-març) i B2.3 (abril-maig).

Nivell B2ComprendreParlar
Comprensió auditivaComprensió lectoraInteracció oralExpressió oral Escriure

Comprenc discursos i conferències extensos i, fins i tot, segueixo línies argumentals complexes sempre que el tema sigui relativament conegut. Comprenc quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprenc la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.
Soc capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprenc la prosa literària contemporània.Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensar els meus punts de vista.Presento descripcions clares i detallades d’una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meva especialitat. Sé explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.Soc capaç d’escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos. Puc escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que secunden o refuten un punt de vista concret. Sé escriure cartes que destaquen la importància que li dono a determinats fets i experiències.

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *